Vuxna

GRADERINGSREGLER

 

KYU (VUXEN från 14 år).

Uppfyllt kravet på minimitid för aktuell grad.
Uppfyllt kravet på teknisk färdighet för aktuell grad.
Vid gradering visas alla tekniker till den aktuella graden samt all ”Kihon Waza” (grundtekniker) från samtliga tidigare grader.

DAN-graderingar handhas av Sweden ju-jutsu ryu utsedd Riksgraderings-
kommitté (RGK) och sker vid särskilda tillfällen.

Är du osäker på vad som gäller fråga din tränare!

Ansvariga för Dangraderingar i Värnamo:

Nico

Hamid

REKOMMENDERAD TID TILL KYU-GRADERINGARNA.

6 Kyu – 5 Kyu1 termin
5 Kyu – 4 Kyu1 termin
4 Kyu – 3 Kyu2 terminer
3 Kyu – 2 Kyu2 terminer
2 Kyu – 1 Kyu2 terminer
1 Kyu – 1 DAN4 terminer
Beslutas av RGK och Förbundets styrelse.

MÄSTARGRADER

1:a dan Shodan Svart bälte
2:a dan Nidan Svart bälte
3:e dan Sandan Svart bälte
4:e dan Yondan Svart bälte
5:e dan Godan Svart bälte
6:e dan rokudan Svart-Rött bälte/ Svartbälte
7:e dan Shichidan Svart-Rött bälte/ Svartbälte
8:e dan Hachidan Svart-Rött       / Svartbälte
9:e dan Kudan Rött bälte      / Svartbälte
10:e den Judan Rött bälte     / Svartbälte