Barn

GRADERINGSREGLER

MON (BARN).

Från 7 år!
Uppfyllt rimlig minimitid för aktuell grad.

5 MON –  1 termin
4 MON–   1 termin
3 MON–  2 terminer
2 MON–  3 terminer
1 MON– 3 terminer

Uppfyllt kravet på minimitid för aktuell grad.
Uppfyllt kravet på teknisk färdighet för aktuell grad(vid frågor kontakta din tränare).
Vid gradering visas tekniker till den aktuella graden.

Är du osäker på vad som gäller fråga din tränare!