Avgifter 2020

Träningsavgift vårtermin 2020

Betalas senast 31 Januari

4-6   år 550 kr

7-14 år 650 kr

15–  år 850 kr

Familjeavgift 1200 kr

Alla avgifter sätts in på vårt bankgiro 5828-6873.

Glöm inte att ange namn och födelsedata

till exempel Stina Svensson, 891001-0000

OBS! Lägg upp barnet som medlem via denna länk.

https://wernamo.novasecur.se/bokningv2/?