Avgifter 2019

 

Medlemsavgift 2019

 Följande avgifter ska betalas senast 30.e september

Knatte och bar som går i grundskolan 550 kronor per termin.  (Obs! uppge namn)

Ungdomar som går i gymnasiet 700 kronor per termin.   (Obs! uppge namn)

Vuxna 850 kronor per termin.  (Obs! uppge namn)

Nyhet! Familjeavgift 1000 kr per termin. (Obs! uppge alla namn)

Stödmedlem 100 kr per termin

Alla avgifter sätts in på vårt bankgiro 5828-6873.

Glöm inte att ange namn och födelsedata  till exempel Stina Svensson, 891001-0000

OBS! Maila även dina kontaktuppgifter för vårt nya mailregister.